PRIPRAVA NA MATURO

16/05/2019

V vzgojno – didaktično ponudbo Mladinskega doma spada tudi vsakoletna

PRIPRAVA NA MALO MATURO.

Letos bo potekala od 3. do 7. junija od 15.00 do 18. 00.

Tretješolci bodo ponavljali snov glavnih predmetov, utrjevali matematiko ob testih INVALSIja prejšnjih let in obiskali posebno delavnico (potek izpitov, drža pred komisijo, premagovanje treme, ohranjanje potrebne koncentracije med študijem, ravnanje v stiski). Ob koncu se bodo med krajšim obredom priporočili Gospodu  in v ta namen prejeli poseben blagoslov. Vpis in podrobnejše informacije na sedežu MD, tel. 0481-280857 ali 331-6936603 oz. 366-6861441,  e-pošta mladinskidom@libero.it.