raft 2012

Članom in gojencem  nudi:

POŠOLSKI POUK

prevoz, kosilo, spremljanje dijakov slovenskih šol pri opravljanju šolskih dolžnosti in pomoč pri premoščanju specifičnih učnih težav, inštrukcije, psihopedagoško svetovanje.

DRUGE DEJAVNOSTI

predavanja, tečaje, kreativne delavnice, poletna središča, poletne in zimske tabore, priprave na šolo, ekskurzije, videodelavnice, filmski forum. In še razne oblike varstva otrok in postovoljne zaposlitve mladih.