Občni zbor Mladinskega doma

20/02/2017

V sredo 25. januarja 2017 je v Mladinskem domu v Gorici potekal Občni zbor članov. Po uvodnih formalnostih, to je po ugotovitvi sklepčnosti in izvolitvi predsedstva občnega zbora, je dosedanji predsednik upravnega odbora Mauro Leban najprej pozdravil vse prisotne. Nato je podal poročilo o delovanju Mladinskega doma. Predstavil je vse dejavnosti, medletne in poletne programe, ki jih vzgojna ustanova nudi svojim članom, predvsem pa se je zaustavil pri pošolskem pouku, ki je v tem šolskem letu ponovno odprl vrata tudi osnovnošolcem. Na tem področju se stanje tako kvantitativno kot kvalitativno izboljšuje,  na kar kaže vedno večji vpis otrok. Predsednik pripisuje to dejstvu, da je trenuten vzgojiteljski tim zelo povezan in da dobro deluje. Na drugi strani pa so poletne dejavnosti, predvsem tiste, ki so name njene srednješolcem, mogoče slabše obiskane. Res je, da marsikdo preživi počitnice pri starih starših ali tetah in stricih, vendar je veliko tudi takih, ki jim je ljubše sedeti pred raznimi tehnološkimi pripomočki, kot pa žrtvovati kakšno uro za drugačne vrste zabavo.

IMG-20170308-WA0000Predsednik se je v svojem poročilu dotaknil še veliko točk od statistik o članstvu do težav v zvezi s stavbo do ekonomskega stanja društva z omembo vseh podpornikov. Redna javna  sredstva , ki jih Mladinskemu domu zagotavljata predvsem Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Dežela FJK – so seveda dobrodošla, a odločno nezadostna. Društvu omogočajo obstoj zasebni sponzorji in dobrotniki  s Svetom slovenskih organizacij na čelu, ki krije stroške upravitelja.

Poročilu dejavnosti je sledilo blagajniško poročilo, torej odobritev obračuna za preteklo leto in odobritev proračuna in programa za tekoče leto. Pri tej točki je bil govor tudi o morebitnih investicijah, ki bi jih bilo potrebno vložiti v stavbo, bivše Alojzijevišče. V zadnjih mesecih je bil razpoložljiv razpis za redno vzdrževanje stavb – sedežev kulturnih, športnih in vzgojnih ustanov, vendar se Mladinski dom kot najemnik, brez odobritve lastnika, na ta razpis žal ni mogel prijaviti. Stavba bi bila potrebna prilagoditve in nekaterih nujnih izboljševalnih posegov, da bi bilo bivanje še prijetnejše.

Kot zadnja točka na dnevnem redu je bila izvolitev novih organov Mladinskega doma za obdobje 2017-2019. V upravni odbor so bili izvoljeni Mirjam Černic, Irenka Ferlat, Walter Grudina, Mauro Leban, Erika Mažgon in Bernard Spazzapan, v nadzorni pa David Bandelj, Solange Degenhart in Alenka Radetič.

Dva dni kasneje sta upravni in nadzorni odbor na svoji prvi seji določila funkcije posameznih odbornikov. Predsednica  upravnega odbora je postala Irenka Ferlat, medtem ko bo nadzornike vodil David Bandelj. Ravnatelj bo še naprej Mauro Leban.

IMG-20170308-WA0007 IMG-20170308-WA0002