SEZNAM FUNKCIJ 

po Občnem zboru z dne 25. januarja 2017

 

UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Irenka FERLAT – predsednica David BANDELJ – predsednik
Bernard SPAZZAPAN – podpredsednik Solange DEGENHARDT – članica
Erika MAŽGON – tajnica Alenka RADETIČ – članica
Mauro LEBAN – blagajnik
Walter GRUDINA – gospodar
Mirjam ČERNIC – članica