KAJ JE MLADINSKI DOM?

Mladinski dom je mladinsko vzgojno društvo nepridobitniškega značaja, ki temelji na vrednotah krščanstva in slovenstva. Njegova glavna naloga je spremljati dijake, ki obiskujejo slovenske srednje šole v Gorici, pri opravljanju šolskih dolžnosti in jim pomagati pri premoščanju specifičnih učnih težav.

 

SEDEŽ IN STRUKTURA

Sedež Mladinskega doma je v Gorici v ulici Don Bosco št. 60, v prostorih bivšega Alojzijevišča. Gojencem so na voljo štiri učilnice, igralnica,  igrišče, poletni bazen.

 

DEJAVNOSTI:

Pošolski pouk deluje med šolskim letom, od ponedeljka do petka. Storitve:

 

Medletne dejavnosti se odvijajo med šolskim letom

 

Poletne dejavnosti – Poletnosti – potekajo med poletnimi počitnicami

 

Projekt Mladina – dejavnosti samoupravnih interesnih skupin

Mladim od 14. do 17. leta je ponujena vrsta dejavnosti od predavanj do srečanj, tečajev, delavnic, taborov, ekskurzij. Namen je mlade spodbuditi k aktivnejšemu in odgovornejšemu angažiranju v družbi. V glavnem se bo dejavnost odvijala v okviru samoupravnih interesnih skupin, ki imajo v Mladinskem domu na razpolago prostore in opremo, in same načrtujejo in izpeljejo željene pobude na raznoraznih področjih.

 

KOLIKO STANE?

Nekatere dejavnosti Mladisnkega doma so brezplačne, za druge je predvidena vpisnina. Višina šolnin in vpisnin je različna glede na ponujeno storitev in na vrsto ter trajanje dejavnosti. Poleg tega so predvideni  popusti za brate/sestre ter posebne ugodnosti za družine v  izrednih finančnih situacijah. Za gojence pošolskega pouka je marsikatera medletna dejavnost brazplačna ali se zanjo prizna do 50% popust.