Projekt Mladina

Mladim od 14. do 17. leta je ponujena vrsta dejavnosti od predavanj do srečanj, tečajev, delavnic, taborov, ekskurzij. Namen je mlade spodbuditi k aktivnejšemu in odgovornejšemu angažiranju v družbi. V glavnem se bo dejavnost odvijala v okviru samoupravnih interesnih skupin, ki imajo v Mladinskem domu na razpolago prostore in opremo, in same načrtujejo in izpeljejo željene pobude na raznoraznih področjih.